Gmina Słupsk zakończyła realizację przedsięwzięcia partnerskiego pn: „Czas na zmianę! Polsko-katalońska wymiana doświadczeń”. Projekt realizowany był w okresie od 13 stycznia 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

W trakcie realizacji Projektu wykorzystane zostało doświadczenie partnera zagranicznego w innowacyjnych metodach edukacyjnych, poznano skuteczne praktyki stosowane w Katalonii w pracy z grupą docelową, a minimalnie funkcjonujące w Polsce i nie włączane dotychczas do działań, które skutecznie niwelują wykluczenie społeczne.

Wartością dodaną współpracy było wypracowanie efektywniejszych rozwiązań w obszarze aktywności zawodowej i społecznej grupy docelowej w oparciu o innowacyjne narzędzie edukacyjne, które zostało wdrożone do projektu dzięki współpracy bezpośrednio z jej twórcą.