NASZE CELE:

  • aktywizacja społeczności lokalnych;
  • budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich;
  • integrowanie różnych środowisk;

NAJWAŻNIEJSZE HASŁA BANKU CZASU:

  • Jednostka rozliczeniowa – czas
  • Brak rozliczeń finansowych
  • Czas to pieniądz
  • Usługa za usługę
  • Równość – każdy posiada różne umiejetności, które są na równi wartościowe
  • Szacunek – podstawą banku jest wzajemny szacunek wobec uczestnków i ich umiejetności
  • Poufność – szanujemy prywatności innych