MAPA WSPARCIA

W ramach realizacji projektu powstał program socjalny pod nazwą ”Mapa Wsparcia włączenia społecznego i walki z ubóstwem osób wykluczonych społecznie i zagrożonych ubóstwem zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk” zawierający nowe rozwiązania w zakresie narzędzi i metod pracy z osobami wykluczonymi i zagrożonymi ubóstwem, które zostały zaadaptowane na wzór kataloński. Mapa Wsparcia będąca narzędziem pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku jest kompleksową ścieżką wspierania i włączenia osób wykluczonych i zagrożonych ubóstwem w procesy społeczne, współpracę z otoczeniem, integrację i aktywizację społeczno-zawodową.
Załącznik: mapa

GRA MOST

Symulacyjna gra edukacyjna, która uczy zarządzania, komunikacji, rozwiązywania problemów i pracy w grupie.
Celem gry jest uratowanie zniszczonej przez powódź osady. Można tego dokonać, zbierając materiały i odbudowując za ich pomocą zdemolowane Obiekty. Most jest grą kooperacyjną — wszyscy równocześnie przegrywają lub wygrywają.

Link do gry: http://www.gramost.pl