Jest to metoda polegającej na bezpłatnej wymianie usług pomiędzy jakąś grupą osób. Ideą banku czasu jest pośredniczenie we wzajemnej wymianie usługi pomocy pomiędzy jego uczestnikami w formie bezgotówkowej. Bank umożliwia dzielenie się z innymi osobami swoim wolnym czasem i umiejętnościami. Zasadą jest, że godzina dowolnej pracy na rzecz członka banku czasu jest równa godzinie każdej innej pracy, np. godzina mycia okien jest dokładnie tyle samo warta, co godzina korepetycji językowych czy porady prawnika. Uczestnicy mogą pomagać sobie na wzajem w zaspokajaniu swoich potrzeb, a jednocześnie nie dostają usługi za darmo, muszą niejako zapłacić za nią własną pracą. Ta metoda może zwiększać wśród uczestników potrzebę akceptacji oraz zwiększać wiarę we własne możliwości. Wzajemna wymiana daje indywidualne korzyści oraz buduje poczucie wspólnoty i zaufania pomiędzy uczestnikami projektu.

Przykłady oferowanych zajęć:

nauka gry na instrumentach, rysowania, tańca, fotografii, robótek ręcznych, naprawy, opieka nad dziećmi lub osoba zależną, spacer, pomoc domowa, zakupy, pomoc w gotowaniu, sprzątaniu, opieka nad zwierzętami i inne.